J.Ś. XVII Karmapa
J.Ś. XVI Karmapa
Lama Ole Nydhal

J.Ś. XVII Karmapa

Trinlej Taje Dordże

J.Ś. XVII Karmapa

Rangdziung Rigpi Dordże

Lama Ole Nydahl


"Zgodnie z naukami Buddy każdy z nas doświadcza swojej własnej karmy, czyli rezultatów wcześniejszych myśli, słów i działań.

Prawdziwa praca z umysłem zaczyna się więc od świadomego przejęcia odpowiedzialności za własne czyny i rozwinięcia samodzielności.

Nie wszystkim łatwo jest to zrozumieć, szczególnie wtedy, gdy ktoś znajduje się w trudnym życiowym położeniu.

Budda naucza jednak, że przyczyną cierpienia nie jest zło, lecz niezrozumienie.

Dlatego chodzi przede wszystkim o usunięcie niewiedzy sprawiającej, że postępowanie istot prowadzi je często do cierpienia zamiast do trwałego szczęścia, którego każdy nieustannie szuka.

Nauki Buddy ukazują drogę do tego celu."


Lama Ole NydahlInformacje o najbliższych wykładach i kursach medytacyjnych w polskich ośrodkach Diamentowej Drogi znajdziesz TUTAJ.

Plan podróży Lamy Ole Nydahla znajdziesz TUTAJ.