MEDYTACJA

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Umożliwia bezpośrednie doświadczanie zjawisk jako swobodnej gry przestrzeni, której przejawem jesteśmy również my sami. Medytacja równoważy umysł i uniezależnia go od nieustannie zmieniających się warunków. Powoduje, że przeszkadzające uczucia, takie jak gniew, duma, zazdrość, pożądanie czy głupota - przekształcają się w odpowiadające im mądrości. Medytacje Diamentowej Drogi posługują się językiem symboli i działają na zasadzie identyfikacji z formami buddów, które reprezentują doskonałe właściwości umysłu. Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu to, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.


MEDYTACJA XVI KARMAPY

Główną praktyką wykonywaną w naszych ośrodkach jest Medytacja XVI Karmapy. Na medytacje XVI Karmapy zapraszamy osoby początkujące i bardziej zaawansowane w każdą niedzielę i środę o godzinie 19:00.


MEDYTACJA KRÓTKIEGO SCHRONIENIA

Medytacja Krótkiego Schronienia to pierwsza z indywidualnych praktyk. Przeznaczona dla osób, które odwiedziły już naszą grupę i decydują się na rozpoczęcie regularnego praktykowania Buddyzmu Diamentowej Drogi w szkole Karma Kagyu.Informacje o najbliższych wykładach i kursach medytacyjnych w polskich ośrodkach Diamentowej Drogi znajdziesz TUTAJ.

Plan podróży Lamy Ole Nydahla znajdziesz TUTAJ.